Regulamin karty stałego Klienta

Regulamin karty stałego Klienta

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wydanej przez Wypożyczalnię Samochodów EXPRESSAUTO.

Karta stałego Klienta uprawnia do otrzymania rabatu oraz korzystania z ofert specjalnych przy najmie samochodów w wypożyczalni EXPRESSAUTO.

 • 1

  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty Stałego Klienta (zwanej dalej „Kartą”). Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.expressauto.com.pl oraz w oddziałach wypożyczalni.

 • 2

  Właścicielem Karty i jej wystawcą jest EXPRESSAUTO s.c., ul. Kossaka 112, 64-920 Piła, NIP 764-266-50-29 (dalej „Wystawca”). W przypadku utracenia lub trwałego uszkodzenia Karty Stałego Klienta, Klient jest zobowiązany powiadomić Wystawcę.

 • 3

  Warunkiem uzyskania Karty jest wypełnienie ankiety informacyjnej (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz wynajęcie w okresie od 1 sierpnia 2020 w wypożyczalni Samochodów EXPRESSAUTO prowadzonej przez Wystawcę samochodu:

 • 3.1

  Minimum 3 razy w ciągu 2 miesięcy liczonych od dnia zawarcia pierwszej umowy najmu – aby uzyskać kartę „Silver”.

  3.2

  Minimum 6 razy w ciągu 2 miesięcy liczonych od dnia zawarcia pierwszej umowy najmu – aby uzyskać kartę „Gold”.

 • 4

  Posiadacz karty Silver, który w spełnił wymagania uprawniające go do uzyskania karty Gold, może otrzymać taką kartę, pod warunkiem zwrotu karty Silver.

 • 5

  Karta jest kartą z unikatowym numerem, dla którego w systemie komputerowym wypożyczalni przypisane jest imię i nazwisko jej posiadacza (dalej „Posiadacz Karty”).

 • 6

  Kartą może posługiwać się wyłącznie Posiadacz Karty.

 • 7

  Karta przeznaczona jest dla klientów indywidualnych zarówno tych prowadzących działalność gospodarczą, jak i nieprowadzących działalności gospodarczej.

 • 8

  Karta uprawnia Posiadacza Karty, który dokonuje wynajmu samochodu w wypożyczalni Samochodów EXPRESSAUTO prowadzonej przez do uzyskania rabatu za najem. Warunkiem uzyskania rabatu przy najmie samochodu jest okazanie karty.

 • 9

  Karta upoważnia do:

  - Karta „Silver” – 5% rabatu za najem samochodów z oferty wypożyczalni Samochodów EXPRESSAUTO.

  - Karta „Gold” – 10% rabatu za najem samochodów z oferty wypożyczalni Samochodów EXPRESSAUTO, bezpłatne korzystanie z fotelika samochodowego, dodatkowej nawigacji (jeśli ta aktualnie znajduje się na stanie), najmu samochodów bez wpłaty kaucji zwrotnej.

 • 10

  Rabat naliczany jest od cen cennikowych stawek czynszu najmu samochodów. Rabat nie dotyczy innych opłat związanych z najmem samochodu zawartych w cenniku, w tym opłat za przekroczenie limitu kilometrów. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi.

 • 11

  Karta nie jest karta kredytową ani płatniczą.

 • 12

  Karta ważna jest do 31.12.2021 roku. Po tym okresie EXPRESSAUTO s.c. może zdecydować o przedłużeniu ważności karty, co wymaga stosownej zmiany niniejszego Regulaminu.

 • 13

  Karta upoważnia do rabatów we wszystkich oddziałach EXPRESSAUTO (Piła, Chodzież i Wągrowiec).

 • 14

  Karta uszkodzona lub zniszczona w sposób uniemożliwiający ustalenie Posiadacza Karty (np. ze startym numerem karty) nie będzie honorowana. Za wystawienie duplikatu kart pobierana będzie opłata w wysokości 20 zł.

 • 15

  Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel świadomie udostępnia ją osobą trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek lub innych korzyści wynikających z posiadania Karty.

 • 16

  EXPRESSAUTO zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Karty. O każdej zmianie Wystawca jest zobowiązany powiadomić Posiadaczy Karty z wyprzedzeniem za pośrednictwem aktualizacji niniejszego regulaminu na stronie internetowej pod adresem www.expressauto.com.

 • 17

  Posiadacz Karty ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych udostępnionych w ankiecie informacyjnej oraz do ich zmiany.

 • 18

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

 • 18.1

  Administratorem danych osobowych jest Wypożyczalnia Samochodów Expressauto ul. Kossaka 112, 64-920 Piła tel 530-204-444 lub 530-011-101, biuro@expressauto.com.pl

  18.2

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu Kart Stałego Klienta wypożyczalni samochodów Expressauto na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  18.3

  ani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

  18.4

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych: nie ma innych odbiorców.

  18.5

  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

  18.6

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  18.7

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Programie Kart Stałego Klienta wypożyczalni samochodów Expressauto.

 • 19

  W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

SIEDZIBA FIRMY PIŁA

Wypożyczalnia Samochodów
Pomoc Drogowa

ODDZIAŁ CHODZIEŻ

ODDZIAŁ POZNAŃ

ODDZIAŁ WĄGROWIEC


POMOC DROGOWA - DZWOŃ 530-204-444 24H

pomoc drogowa piła

FACEBOOK